Mannen zijn de norm in de wetenschap, ten koste van vrouwelijk talent

Het zijn altijd vrouwen die zich moeten aanpassen om een carrière te maken in de wetenschap. Selectiecommissies stellen zichzelf nauwelijks de vraag of zij zich anders moeten opstellen, blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben in zes verschillende Europese landen onderzoek gedaan naar de selectiecriteria voor vrouwelijke onderzoekers aan het begin van hun wetenschappelijke carrière. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen tegen barrières aanlopen waar mannen minder last van hebben.

Er wordt een buitenland-ervaring van jonge onderzoekers verwacht, men moet competitief zijn, en de  verwachting is dat 80 uur per week werken de norm is. Dit soort impliciete aannames en verwachtingen door selectiecommissies pakken nadelig uit voor vrouwen. Dit hangt samen met de verwachting dat jonge vrouwen zwanger worden en primair verantwoordelijk worden geacht voor het ouderschap. Van mannen wordt daarentegen vrijwel nooit verwacht dat ze minder inzetbaar zullen zijn door het vaderschap.

Opgelegde criteria

Selectiecommissies voor universitair docenten willen wel degelijk dat er meer vrouwen worden aangenomen in de wetenschap. Tegelijkertijd stellen zij dat zij de selectiecriteria niet kunnen aanpassen, omdat die worden opgelegd door het faculteitsbestuur en het universiteitsbestuur. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Channah Herschberg, Yvonne Benschop en Marieke van den Brink van de Radboud Universiteit. Zij hebben eerder dit jaar ook ander onderzoek gepubliceerd over carrièrekansen binnen de wetenschap

Ondanks inspanningen om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese academische wereld tegen te gaan laten de cijfers zien dat het aantal vrouwelijke wetenschappers nog altijd onevenredig lager is dan het aantal mannelijke wetenschappers.  Volgens de onderzoekers is nog onvoldoende bekend wat voor rol gender speelt in het aannamebeleid van universiteiten. Wel is duidelijk dat hoe hoger de functie in de wetenschap des te minder vrouwen er benoemd worden. De onderzoekers hebben gekeken naar de rol van gender in de beoordeling en het aannemen van universitair docenten.

Het Radboud-onderzoek is gebaseerd op een kwalitatieve studie op basis van zes Europese landen, Slovenië, IJsland, België, Italië, Ierland en Nederland. De Nijmeegse onderzoekers hebben gekeken hoe genderpraktijken worden toegepast bij werving en selectie van jonge vrouwelijke wetenschappers. Bij het onderzoek wordt er gebruikgemaakt van vacatureteksten, HR-documenten, interviews en focusgroepen. Zowel in de sociale- en geesteswetenschappen als ook in de STEM-afdelingen binnen de wetenschap.

Read more

Our videos