Glazen plafond in Vlaamse regering. Slechts 2 vrouwen kabinetschef

In globo is de Vlaamse regering op de goede weg naar gelijkheid M/V met 39% (108/274) of ruim meer dan een derde vrouwen op de ministeriële kabinetten. Maar op het hoogste niveau is gelijkheid nog ver af.

Het valt op dat het evenwicht man/vrouw op het niveau van het uitvoerend personeel wél bereikt wordt met 52% (44/85) vrouwen en dat een kritische massa op stafniveau met 36% (55/154) vrouwen benaderd wordt. Maar aan de top telt de Vlaamse regering  slechts 15% of 2/13 vrouwen als kabinetschef, met  Margot Cloet (kabinet van Vlaams minister Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) en Lieve Schuermans (kabinet van Viceminister-presidente Annemie Turtelboom, minister van Begroting, Financiën en Energie). Als we de ploeg adjunct-kabinetschefs meerekenen, tellen we 25%

Our videos