De truc met de macho

Het is aan overheid en politie om ervoor te zorgen dat iedere burger overal kan gaan en staan, maar ook voor iedere burger is een actieve rol weggelegd, vindt schrijfster Saskia De Coster. Ze schreef onder meer Dit is van mij en Eeuwige roem.

Iedere vrouw die in een grootstad woont en nog nooit last heeft gehad van seksistische praat, rondvliegende fluimen of onafschudbare achtervolgers, vermomt zich als man of leeft enkel binnenskamers. Over de frequentie lopen de meningen uiteen, maar vrouwen zijn het erover eens: aangenaam is het niet om übermacho’s tegen te komen. Laat er ons ook niet omheen draaien: ze zijn meestal allochtoon.

Aanvankelijk deden ze me lachen, de bende opgeschoten peuters met te veel gel in hun haar die op straathoeken hun verbazing over het specimen vrouw niet op konden. Na een tijdje begonnen die peuters wél stevig op mijn systeem te werken. Uiteindelijk heb ik een truc ontdekt om ermee om te gaan.

Our videos