Meer vrouwen aan de top leidt tot betere bedrijven

Meer dan ooit moeten bedrijven inzetten op diversiteit – niet alleen in hun raden van bestuur maar ook in de directiekamers en op alle niveaus van leiding geven. In een exponentieel veranderende wereld is diversiteit voor een onderneming een ongelofelijke troef. Je kijkt daardoor met verschillende visies naar de uitdagingen, het stimuleert innovatie en zorgt ervoor dat ondernemingen beter gewapend zijn tegen stilstand.

Op de vooravond van Internationale Vrouwendag met als thema ‘vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig’, is het nu – meer dan ooit – tijd dat we er allemaal samen iets aan doen. Laat ons vrouwelijk leidinggevend talent dringend meer aanmoedigen, begeleiden en promoveren. We zijn het verschuldigd aan onze bedrijven, aan onze economie, aan de maatschappij en aan onze dochters en kleindochters.

Gendergelijkheid. Het zou de evidentie moeten zijn anno 2018. We dachten dat we er bijna waren. Zo gaf het Europees Instituut voor Gendergelijkheid ons land een score van 70,5 procent in de ‘gender equality index 2017’. Niet slecht op het eerste gezicht. Toch, wie er dieper in duikt, merkt dat dit een probleem maskeert: de macht van beide seksen in het bedrijfsleven is oneerlijk verdeeld. We krijgen hiervoor dan ook een score van amper 38 procent. Aan de Belgische top is amper 1 op de 4 een vrouw.

Ook de gendergelijkheidsindex van het Wereld Economisch Forum bevestigt deze problematiek. We nemen er een povere 31ste plaats in. Ooit blonken we in de top tien maar we gaan niet snel genoeg vooruit om die positie vast te houden en zakken ieder jaar meer af.

Read more

Our videos