2012: A (WO)MAN NEEDS A PLAN! Checklist voor het met succes waarmaken van je goede voornemens

In 2012 ga ik: mijn leven en werk slimmer organiseren, meer tijd vrijmaken voor mijn gezin, minder tobben, een eigen zaak starten, stoppen met roken, meer van het leven genieten, mijn studie of carrière anders aanpakken, meer aan sport doen, zuiniger leven, onafgewerkte zaken aanpakken, een boek schrijven, mezelf en mijn huis(houden) beter organiseren…

Plannen maken is fun, ze realiseren een kunst. Maar het lukt jammer genoeg niet altijd om dat even gezwind en met evenveel ‘schwung’ en doorzettingsvermogen te doen (Heb jij je goede voornemens in 2011 gerealiseerd???).

“Wil je in 2012 met succes werk maken van je (goede) voornemens, je plannen, wensen en dromen waarmaken én bovendien trots zijn op jezelf, kies dan voor een haalbaar doel en voor een weg ernaartoe die je kunt volhouden.” Dat is het advies van professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck (www.plusorganizing.be). Sara coacht dagdagelijks mensen bij het veranderen van hun (minder efficiënte en effectieve) gewoontes en gedrag, thuis en op hun werkplek. Met als doel een leven met minder stress, meer overzicht en efficiëntie.

Eindelijk je goede voornemens met succes waarmaken? Laat je leiden door deze checklist van professional organizer en coach Sara Van Wesenbeeck. Je zal eind 2012 tevreden kunnen terugblikken omdat je meer hebt gerealiseerd dan je voor mogelijk hield!

CHECKLIST:

¨ Ik begin er vandaag nog aan – Van uitstel komt afstel. Het is nooit te laat (of te vroeg) om je goede voornemens waar te maken. Vandaag is het ideale moment om er meteen werk van te maken!

¨ Ik stel mezelf één doel – Kies één goed voornemen dat je voor jezelf écht wilt realiseren. Integreer en veranker eerst dit ene voornemen in je leven, maak er routine van, voor je een ander voornemen aanpakt. Dat geeft je de grootste kans op slagen.

¨ Ik bekijk hoe SMART mijn doel is

  • Is het SPECIFIEK? Mijn doel is concreet en ondubbelzinnig.
  • Is het MEETBAAR? Over een meetbaar doel valt niet te discussiëren. Een meetbaar doel maakt je vooruitgang zichtbaar.
  • Is het ACCEPTABEL? Je moet weten waarom dit doel belangrijk is voor jou, zo zul je het onderweg minder makkelijk opgeven.
  • Is het REALISTISCH? Alleen een voor jou haalbaar doel geeft je kans op slagen.
  • Is het TIJDGEBONDEN? Zet een deadline op je voornemen. Een droom met een deadline is een doel en een doel kun je stap voor stap bereiken.

¨ Ik verander mijn goed voornemen in een ‘belofte’ aan mezelf – Dat is meteen een stuk minder vrijblijvend.

¨ Ik schrijf mijn ‘belofte’ op – Noteer je ‘belofte’ en de weg ernaartoe (je eerstvolgende acties). Help jezelf hieraan regelmatig herinneren. Bevestig je voornemen op een goed zichtbare plaats: je agenda, bureaublad van de computer, in de auto, op de deur van je koelkast, op je hoofdkussen…

¨ Ik noteer op voorhand wat ik ga doen als het moeilijk wordt om vol te houden – Noteer op welke momenten jij het zou kunnen opgeven, wat je ‘momenten van zwakte’ zouden kunnen zijn. Ga vooraf op zoek naar dingen om jezelf op die momenten te motiveren.

¨ Ik deel mijn goed voornemen met iedereen – Hou je goed voornemen niet voor jezelf, maar deel het gul met je familie, vrienden en vriendinnen, collega’s. Bel, mail, blog… Als je weet dat anderen je vorderingen op de voet volgen, wordt het voor jou heel wat moeilijker om er niet voor te blijven gaan.

¨ Ik zoek een coach – Vraag iemand (of enkele mensen) – je partner, vriend(in), buur, collega – om je coach te zijn. Kies alleen mensen die je écht willen zien slagen. Als je motivatie begint te wankelen kunnen zij je een duwtje in de rug geven. Of neem een expert, een persoonlijke coach, in de arm.

¨ Ik houd vol en volg daarbij de stap-voor-stap-aanpak – Niet opgeven is de boodschap! Knip je goede voornemen op in kleinere stukken: tussendoelen die ‘dichterbij’ liggen dan je einddoel. Het bereiken van je tussendoelen geeft ‘succeservaringen’,  vele duwtjes in je rug om  je doel uiteindelijk met succes te bereiken.

¨ Ik beloon mezelf – Vergeet niet om jezelf te belonen voor je behaalde (tussen)doelen! Maak een lijst met dingen waarmee je jezelf kunt belonen. Zo heb je meteen iets om naar uit te kijken.

Om op weg naar je doel zeker niet te vergeten:  Ik volg mijn eigen tempo, ik evalueer regelmatig, ik blijf optimistisch, ik beloon mezelf.

Veel succes!

MEER INFO: Sara Van Wesenbeeck – +32 (0)470 52 70 52 – www.plusorganizing.be

Our videos