Bent u de toekomstige directeur.trice generaal (m/v)adjunct-directeur.trice-generaal (m/v) van talent.brussels?

talent.brussels is een nieuwe gewestelijke overheidsdienst, die werd opgericht in januari 2018. Via gemeenschappelijke en deelbare oplossingen alle Brusselse gewestelijke overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut ondersteuning en expertise bieden op het vlak van organisatie en personeel, dat is zijn doelstelling.

Uw opdrachten:
In uw hoedanigheid van directeur.trice-generaal (m/v) of adjunct-directeur.trice-generaal (m/v) bent u verantwoordelijk voor:

 • Het leiden en managen van talent.brussels
 • Het bepalen van de koers, doelstellingen en actieplannen
 • Het verrichten van analyses en het doen van aanbevelingen voor de beleidslijnen en reglementering, en de voorbereiding ervan
 • Het uitvoeren van de beleidslijnen
 • Het organiseren, beheren en coördineren van de activiteiten
 • Het teambeheer en de interne communicatie
 • De externe communicatie en relaties

Uw competenties:
leadership,  ondernemingszin, manager, mentor van de medewerkers, klantvriendelijkheid, invloedrijk

Technische kennis:

 • Een doorgedreven kennis van alle wetgeving met betrekking tot de opdrachten
 • Een doorgedreven kennis van de momenteel gebruikte werkmethodes op het vlak van organisatie- en personeelsbeheer.

Wij bieden:

 • Een boeiende job met veel afwisseling binnen een klein team in volle expansie, met veel verantwoordelijkheid in een inspirerende sfeer
 •  Een loon volgens de barema’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Extralegale voordelen vergelijkbaar met andere werkgevers

Geïnteresseerd?
Meer info over de procedure vindt u op: www.talent.brussels

Voor een gedetailleerde functiebeschrijving, de inschrijvingsvoorwaarden en uitleg over de aanwervingsprocedure kan u het secretariaat van de mandaten of Didier van Merris via een elektronisch bericht contacteren, op de volgende adressen: secretariatmandats@talent.brusselsof dvanmerris@talent.brussels

Our videos