talent.brussels, een nieuwe gewestelijke overheidsdienst, zoekt ledent van de selectiecommissies van top-managers voor Brussel kapitaal

talent.brussels is een nieuwe gewestelijke overheidsdienst gecreëerd in januari 2018. Doelstelling: steun en expertise bieden door het aanreiken van gemeenschappelijke en gedeelde oplossingen op het vlak van personeel en organisatie aan alle Brusselse overheidsdiensten en gewestelijke instellingen van openbaar nut.

Opdrachten:

Als lid van de selectiecommissie van top-managers bestaat uw rol in de eerste plaats erin om te oordelen over de toelaatbaarheid van de kandidaten voor het mandaat alvorens hen te horen en vervolgens te evalueren, aan de hand van een functiebeschrijving en van doelstellingen door de regering vastgelegd, of de kandidaten geschikt zijn voor de beoogde functie

Voorwaarden:

Details:

  • De commissieleden worden vergoed met zitpenningen. Die hebben een waarde van 418 euro voor een lid van de commissie en 627 euro voor de voorzitter (brutobedragen tegen de huidige index).
  • De commissies komen minimaal tweemaal samen voor elke selectieprocedure en eventueel vaker in functie van het aantal kandidaten.

Interesse?

Contacteer het Secretariaat Mandaten, ten laatste op 30/07/2018, per mail :

secretariaatmandaten@talent.brussels

De kandidaturen moeten een geactualiseerd cv bevatten waarin de aanwezigheid van de vereiste expertise uitdrukkelijk wordt bevestigd en dat een verklaring op eer bevat waarin wordt vermeld dat de kandidaat geen politiek mandaat uitoefent en geen lid is van een ministerieel kabinet.

Meer inlichtingen

Our videos