Vrouwen branden sneller op

Geslacht, leeftijd, familiebanden en persoonlijkheidskenmerken dragen in verschillende mate bij tot het risico op een burn-out.

Zijn vrouwen gevoeliger voor een burn-out? Wilmar Schaufeli, arbeids- en organisatiepsycholoog aan de Universiteit Utrecht, spitte de kwestie in 1998 uit. Uit zijn analyse van het wetenschappelijk onderzoek komt inderdaad een zeker verschil tussen mannen en vrouwen naar voren. Als ze te maken krijgen met stress, grote inspanningen en inzet raken vrouwen sneller emotioneel uitgeput dan mannen. Die worden onder druk sneller cynisch.

In clichés zit een stuk waarheid: mannen proberen hun problemen met hun verstand op te lossen; vrouwen reageren vanuit de buik. Een man zal de stress op zijn werk sneller aan zijn omgeving of aan de baas wijten. Een vrouw heeft emotioneel meer te lijden onder sociale spanningen.

Bijkomend probleem voor vrouwen: de grootste last van het huishouden en de kinderen komt nog steeds op hun schouders terecht. De combinatie met een baan buitenshuis zorgt voor extra werklast en stress. Vermoedelijk leidt dat ertoe dat ze vaker een burn-out krijgen.

Read more

Our videos