Gender mainstreaming: gelijkheid vrouwen en mannen als toetssteen in het beleid

Het Brusselse parlement heeft vrijdag op één onthouding na de ordonnantie “gender mainstreaming” unaniem goedgekeurd. De Brusselse regering wordt hierdoor in de toekomst verplicht om, onder andere via een “gendertest”, op voorhand de impact van haar beleid te toetsen op de situatie van vrouwen en mannen. “Die gelijkheid is verankerd in onze Grondwet. Met de ordonnantie krijgen we nu een concreet werkinstrument in handen om de geschreven woorden om te zetten in daden”, aldus Bruno De Lille (Groen), Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

Eén van speerpunten in het gelijkekansenbeleid van staatssecretaris Bruno De Lille is ervoor te zorgen dat het Gewest in haar beleid vrouwen en mannen op gelijke voet behandeld. Tot nu toe waren de regeringsleden niet verplicht om rekening te houden met de impact van hun beslissingen op de verschillende situatie van vrouwen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Our videos