Vrouwelijk leiderschap: minder praten, meer (zelf) doen

Decennialang hebben we al de mond vol van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar we spreken vooral loze woorden. Er verandert te weinig en vrouwen nemen nog te weinig sleutelposities in, in onze maatschappij én in onze bedrijven. In Who run the world? haalt auteur Tine Maenhout er wat cijfers bij.

‘Het instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen berekende dat in 2016 slechts 22 procent van de functies in raden van bestuur bezet werd door vrouwen, en recent onderzoek van De Tijd wees uit dat slechts 27,3 procent van de bestuurders bij de beursgenoteerde bedrijven vrouw is.’ Op wereldschaal is het zo mogelijk nog erger. De Harvard Business Reviewbecijferde in 2017 dat amper 6,4 procent van de Fortune top 500-bedrijven geleid wordt door een vrouwelijke CEO. Onder politieke leiders tellen we vandaag slechts 10 procent vrouwen.

READ MORE

Our videos