Society & Gender

World's Women 2010

Als wereldwijd de balans wordt opgemaakt van de positie van vrouwen dan blijkt er stevige vooruitgang te zijn geboekt, aldus het VN rapport 'World's Women 2010'. Grote pijnpunten blijven de genderkloof in het publiek leven ...

Our videos